Rơm Nhân Tạo Chống Cháy

Mái Tranh Nhân Tạo Chống Cháy hay còn gọi là rơm nhân tạo chống cháy là 1 sản phẩm đặc biệt bằng những trải nghiệm thực tế qua hàng trăm công trình lớn nhỏ, từ những dự án chục ngàn ha đến những quán gió, gian hàng hội chợ.. Chúng tôi hiểu rõ loại rơ