MÀNH TRE CHE NẮNG TRANG TRÍ NHỰA

Mê bồ là những sản phẩm được làm từ tre, trúc. Hầu hết các sản phẩm đan lát tre, trúc được sử dụng nhiều trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân quê Việt Nam. Ngày nay, khi cuộc sống trở nên hiện đại, người ta thường tìm đến loại tre nhân tạo để làm đẹp và trang trí không gian